Časopis Acta

Cieľom tejto aktivity je špeciálne vydanie vedeckého časopisu Acta horticulturae et regiotecturae. Tento vedecký časopis pravidelne vydáva Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. Obsahom tohoto výnimočného vydania budú proaktívne opatrenia na negatívne dopady zmeny klímy ako sú prívalové zrážky, povodne, zosuvy pôdy, či horúčavy. V špeciálnom vydaní bude zverejnených niekoľko článkov od domácich i zahraničných autorov.

Vedecký časopis je určený predovšetkým odbornej komunite a bude zverejnený v papierovej i v elektronickej podobe pre účely voľného šírenia.