Fotosúťaž

a výstava

Fotosúťaž a výstava je zameraná na neformálne vzdelávanie mladej generácie v oblasti klimatických zmien. Fotografia je v súčasnosti efektívnym nástrojom na prilákanie pozornosti a záujmu najmladšej cieľovej skupiny, teda študentov stredných a vysokých škôl. Je pre nich prirodzené komunikovať vizuálne prostredníctvom obrazov a moderných technológií. Prínosom je zvýšenie povedomia a všímavosti k problematike projektu.

Prostredníctvom fotosúťaže na tému „Voda, podvodne a protipovodňová ochrana“ budú účastníci môcť rozvinúť svoju kreativitu a vyvinúť úsilie na prínosný rozvoj svojej osobnosti, ako i na produktívne využitie voľného času. Výsledky fotosúťaže budú vyhlásené prostredníctvom výstavy výherných fotografií. Výstava fotografií bude uskutočnená v priestoroch Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre pri príležitosti Svetového dňa vody. Troch výhercov vyberie porota zložená z odborníkov. Odmenou pre výhercov bude vecná cena v podobe kníh.