Informačné dni

a súťaž

Aktivita informačné dni a súťaž na stredných školách má za cieľ osloviť predovšetkým študentov a čiastočne aj odbornú verejnosť (v podobe pedagógov stredných škôl). Cieľom je atraktívnym spôsobom mobilizovať a zvýšiť záujem o témy projektu a to najmä u mladej generácie ako nositeľky myšlienok a činov budúcnosti.

V rámci tejto aktivity navštívime najmenej 10 stredných škôl v rámci celého Slovenska a odprezentujeme im problematiku klimatických zmien a jej dôsledkov pre Slovensko. Zároveň bude vyhlásená súťaž pre študentské tímy, v rámci ktorej budú musieť navrhnúť riešenie pre lokálny, regionálny alebo celoslovenský klimatický problém. Víťazné tímy sa zúčastnia odbornej exkurzie.