Letná škola

Trojdňová Letná škola pre stredné školy prinesie účastníkom prostredníctvom praktických ukážok možnosť vyskúšať si prístroje a nástroje využívané pri základných úkonoch pri práci v oblasti ochrany životného prostredia a zmierňovania negatívnych dôsledkov zmeny klímy.

Prínosom pre zúčastnených žiakov stredných škôl a gymnázií bude praktické zameranie terénnych prác a teda doplnenie teoretických poznatkov iných aktivít projektu o hmatateľné prakticky realizované práce žiakov.