O nás

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva vznikla v roku 1995. Medzi prioritné oblasti činností FZKI patrí veda a výskum, ktoré sú nevyhnutným predpokladom naplnenia poslania v oblasti vzdelávania.

Fakulta garantuje výchovno-vzdelávací proces v akreditovaných študijných programoch na všetkých troch stupňoch vzdelávania, realizovaných kreditovým systémom ECTS.

Prioritne sa sústreďuje na vzdelávanie odborníkov orientovaných na záhradnícku výrobu, ovocinárstvo, vinohradníctvo a vinárstvo, zeleninárstvo a kvetinárstvo, na navrhovanie záhradných a parkových úprav, sadovnícko-architektonické návrhy verejných, vyhradených a rekreačných priestorov, obnovu a údržbu zelene, pozemkové úpravy, ochranu pôdy, vôd a ovzdušia, odpadové hospodárstvo, výstavbu a obnovu vidieka.

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY

 • Bakalárske študijné programy (Bc.)
   • záhradníctvo
   • krajinné inžinierstvo
   • krajinná a záhradná architektúra
   • pozemkové úpravy a informačné systémy v poľnohospodárstve


 • Inžinierske študijné programy (Ing.)
   • záhradníctvo
   • International Master of Horticulture Science
   • krajinné inžinierstvo
   • záhradná a krajinná architektúra
   • biotechnika parkových a krajinných úprav


 • Doktorandské študijné programy (PhD.)
   • záhradníctvo
   • krajinné inžinierstvo
   • záhradná a krajinná architektúra